Boguchwała
ul. Kolejowa 14
36-040 Boguchwała

piekarnia.uryniak@gmail.com

tel. (17) 8711-577
tel. kom. 604-417-636


Historia

 

Rzeszów, 15 listopada 2017 r.

 

 

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

dotyczącego przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowania strategii wzorniczej

 

 

Zamawiający

Piekarnia E.W. Uryniak s.c. Elżbieta Uryniak, Wiesław Uryniak

ul. Kolejowa 14, 36-040 Boguchwała

NIP: 8133084810

 

informuje, że w dniu 15 listopada 2017 r. zakończył postępowanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy audytu wzorniczego oraz strategii wzorniczej w ramach projektu, który ma zostać zgłoszony do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Działanie 1.4. „Wzór na konkurencję. Etap I”.

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/1.4 POPW/2016 z dnia 7 listopada 2017 r. wpłynęło 4 oferty.

 

W oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym dokonano oceny ofert w zakresie spełniania warunków dopuszczających Oferentów do udziału w postępowaniu, występowania sytuacji wykluczenia Oferentów z udziału w postępowaniu, kompletności i sposobu przygotowania oferty, a następnie dokonano oceny punktowej ofert spełniających powyższe wymagania.

 

W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

 

dotacje-eu Dariusz Świetlik

ul. Mikołaja Kopernika 24, 36-040 Boguchwała

NIP: 8132834551

 

Wszystkim Oferentom dziękujemy za złożone oferty.

 

 

 

 

………………………………………………

Copyright © Piekarnia Uryniak

Realizacja: Palmax